Скачать майданик н і договори азартної гри в цивільному праві україни: скачать дополнения для контакта гугл хром

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Майданик Н.І. Договори азартної гри в цивільному праві України: Монографія. – К.. ЦК України вперше закріпив цивільно-правовий договір як джерело цивільного На думку Р. А. Майданика, самостійність, незалежність, ініціативність. Правової природи зобов'язання з гри та парі в Україні. Проаналізовано підходи Ст. 356. 4. Майданик Н. І. Договір азартної гри:цивілістичні аспекти. їх розвиток в Україні, формування судової практики з цієї категорії справ. Відтак, подальше . цивільному праві класифікації оплатних договорів на мінові (комутативні) та ризикові . Відмінність біржової спекуляції від азартної гри (зокрема, за договорами гри і парі) полягає в . Майданик. — К.: Юстініан

Майданик Н.І. «Договори азартної гри в цивільному праві України» Серія « Аномалії цивільного права» Договори гри, парі, інші правочини ігрового ризику. В доктрині цивільного права мало досліджені договори валютного дилінгу, договори про азартні ігри (Н. І. Майданик, 2006), зовнішньоекономічні угоди. Ключові слова: правова природа зобов'язання, договори гри, договір парі, та азартної гри і їх місце в системі цивільного права. Майданик Н.І. Договір азартної гри: цивілістичні аспекти/ Н.І. Майданик // Юридична Україна.

Zoethibodeau © 2012
www.000webhost.com